Behavioural Psychology

Reshali Balasubramaniam
November 18, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට සිටින ඔබට එහි ඇති වාසි අවාසි කිහිපයක්…

අද වන විට තාක්‍ෂණය හා සන්නිවේදනයේ නවෝත්පාදනයන් ව්‍යාපාරවලට වෙන කවරදාටත් වඩා ගෝලීයව ක්‍රියාත්මක වේ . අතීතයේ දී, ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා සන්නිවේදන ක්‍රියාවලියෙදී මාස ගනන්, සති ගනන් නැතහොත් දින ගනන් පවා ගත වී ඇත. එහෙත් දැන් සියලුම ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සිදුවිය හැක්කේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි. නූතන තාක්ෂණයේ සීග්‍ර වර්ධනයත් සමගම සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා නව ක්‍රමවේදයන් බිහිවීමත් , […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting - investing - Motivation No Comments

Your Guide to Developing The Most Scalable Startup

The scalability of a startup is what keeps investors hooked. They are looking at promising business models that can be sustained at minimum investment. Here are some steps towards a scalable startup: Have an investable idea. First things first, the IDEA! It is very important to have an idea that will be scalable and attractive […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
November 5, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

The Most Effective Software Tools for Your Start-up Launch

One of the most essential influences on start-ups in the modern age are online tools that facilitate productivity, help the business attain a larger share of the market and find out what the average consumer really wants. Discussed below are some of the most effective software tools for your start-up launch that will help businesses […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
October 30, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making No Comments

ඊ- ව්‍යාපාරක ප්‍රධාන ලක්ෂණ පිළිබඳ හැඳින්වීමක්…

වර්තමාන සමාජය තුළ ව්‍යාපාර කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නව ක්‍රම ඇතුළත් කරමින් අන්තර්ජාලය ඒ සඳහා මහජනයාට වටිනා මෙවලම් රාශියක් ලබා දී ඇත. ඊ-ව්‍යාපාර බොහෝවිට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ අසීමිත සේවාදායකයින් හෝ ගැනුම්කරුවන් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා ය. ඔබේම කුඩා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ කැමති නම්, ඊ-ව්‍යාපාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම විකල්පක් වනු ඇත. එවැනි ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making No Comments

The Initial Systems and Processes your Startup Should Adopt

For a startup, creating a foundation of solid commercial systems and processes is crucial to being successful in the long run. Some ought to be established before rolling out the business, while others can be shaped and advanced during the first year of commercial activity. Discussed below are the initial systems and processes every startup […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
October 24, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

Why Your Start-up needs an Automated Attendance System?

Since 2010, start-ups changed drastically. Within this short span of time the alignment of technology and innovative organizational structures has resulted in a new type of work culture. Whether it is using key performance indicators (KPIs) to analyze commercial progress, online and social media marketing or the way in which workers interact with their parent […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
October 20, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

නව ව්‍යාපාරිකයකු ලෙස වෙළඳපලට පිවිසීමේ දී අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන ව්‍යාපාර ( ඊ ව්‍යාපාර ) ඔබේ දියුණුවට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

ව්‍යාපාරික ලෝකය සෑම දිනකම පාහේ වෙනස් වෙමින් පවතී. අද පවතින වාතාවරණය තුළ තාක්‍ෂණික දියුණුව සහ ගෝලීයකරණය වෙන කවරදාටත් වඩා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන වඩා හොඳ නිෂ්පාදන හා සේවාවන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව ගෙන එයි. අද වන විට වෙන කවරදාකටත් වඩා ඔබටත් මටත් භාණ්ඩ හා සේවාවන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට මෙම ඊ ව්‍යාපාර වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය. ඊ-ව්‍යාපාර මිනිසුන් […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
October 19, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

8 Positives of Having a Great Organizational Structure

A good organization is one that has a clear roadmap and vision, irrespective of the type of organization. Having a good organizational structure ensures methodical achievement of targets leading to growth. Here is a look at 8 positives of a well-structured organization: Well defined roles for individuals The foremost goal of having a structure in […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
October 8, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making No Comments

8 Best Software Solutions that Your Start-up should opt for

Start-ups and small businesses need to get a lot done in a small budget. So, founders are fussy when it comes to investing in core operational software. Discussed below are some high-performing options of Software. All of these have user-friendly interfaces and provide multi-use features. Some may even fully assimilate with your existing systems and […]

READ MORE
Reshali Balasubramaniam
September 30, 2019
Behavioural Psychology - Creativity - Decision Making - Goal Setting No Comments

සාර්ථක ව්‍යවසායකයකු වීම සඳහා ඊ බිස්නස් හරහා ව්‍යාපාර සිදු කිරීම හොඳ ක්‍රමවේදයක් ද?

තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ලෝකයක අන්තර්ජාලය යනු අනාගතයේ ව්‍යාපාර හා සන්නිවේදනය සඳහා පරිසරයයි. අන්තර්ජාලය දැනට පවතින බොහෝ තාක්ෂණයන් එක් රාමුවකට ඒකාබද්ධ කරයි. ෆැක්ස්, දුරකථන, ටැබ් වැනි පරිගණක ජාල සහ සන්නිවේදන ජාල දැනටමත් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇත. අන්තර්ජාලය හරහා ෆැක්ස් යැවීම හ වොයිස් තැපෑලක් ලැබීම තරම් පහසු වේ. අන්තර්ජාලය හරහා විවිධ ආකාරයේ සන්නිවේදනයන් කළ හැකි පමණක් […]

READ MORE
1 2 3 7